•  Производствена база
•  Търговска база
За нас
Производствена база
Производствената база на "ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД се намира в гр. Кочериново, в посока към Рилски манастир.

Целият производствен и технологичен процес в предприятието се извършва в условията на изключителна хигиена и при непрекъснат контрол на хигиенните и технологични норми и параметри на производството. Ежедневният стриктен мониторинг на производствените процеси, както и строгия контрол на суровините, полуготовия и готов продукт е първостепенна задача на технолозите и експертите във фирмата и гарантира постоянното качество и безопасност на изделията с марка "Милица" - търговската марка на предприятието.

Начало | За нас | Продукти | Търговски марки | Контакт | Вход