•  Производствена база
•  Търговска база
За нас
Търговска база
Към момента "ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД има добре изградена и функционираща дистрибуторска мрежа на територията на Благоевградска и Кюстендилска област и владее не малка част от пазара на месо, месни и млечни продукти в тези региони за корпоративни клиенти и крайни потребители.

Цялостната стратегия на "Евро мийт енд милк" ЕООД е насочена към повишаване качеството на продуктите и разширяване на пазара.

Начало | За нас | Продукти | Търговски марки | Контакт | Вход